LettreV. Carlheim-Gyllensköld à Nobel Committee for Physics - 1910-01-31Stockholm den 31 januari 19101

Till Kongl. Vetenskapsakademiens Nobelkomité för fysik.

Understecknad tär härmed törestå till erhållande af Nobelpriset i fysik tör 1910 Henri Poincaré i Paris.

Poincarés verk är af den vida omfattning att det finnes många områden där han kunde förtjäna belönas, att icke nämna tlera olika delar af den rena matematiken eller den celesta mekaniken, som icke torde kunna komma ifråga. Af hans undersökningar hafva utvalttre, som närmast falla inom området för det fysiska Nobelpriset. Härvid ha sammanfattats i hvarje förslag sådana undersökningar som ledas af samma tankegång, och mer eller mindre äro resultatet af en enda upptäckt. De tre förslagen afse : 1°) Matematiska fysikens partiela differentialeqvationer; 2°) Roterande vätskemassors jemnvigtsfigurer; 3°) Elektromagnetiska oscillationer och elektronernas dynamik.2

Under hänvisning till dessa förslag vågar jag hoppas att man icke mera skall säga att det är en stor komplex af små upptäckter som föreslås till belöning, utan att man har att välja mellan tlera stora upptäckter hvar för sig värda den belöning som afses.

V. Carlheim-Gyllensköld

ALS 1p. Nobel Archives of the Royal Swedish Academy of Sciences. Transcribed in Vetenskapsakademiens Protokoll 1910, 273, Nobel Archives.

Notes

  • 1 The manuscript bears a reception stamp: “K. Vetenskapsakademiens, Nobelkomitéer, Inkom den 31.1 1910”.
  • 2 See, respectively, letters § 2, § 3, and § 4.

Titre
V. Carlheim-Gyllensköld à Nobel Committee for Physics - 1910-01-31
Incipit
Poincarés verk är af den vida emfattning ...
Date
1910-01-31
Adresse
Stockholm
Lieu d’archivage
Nobel Archives
Langue
se
Description
Varia : 1
Date
1910-01-31
numéroDeVolume
7